Karen Edwards, Jacek Korohoda w programie Jarka Śmietany Psychodelic, Radom 2009