Z-Star, Wojciech Karolak, Adam Czerwiński, Jacek Korohoda, Jazz w Lesie 2009