Jacek Korohoda, Tomek Kupiec, Łukasz Sobczyk, Jarek Śmietana