Na dachu Pasty Warszawa 2007 Józef Michalik, Agnieszka Chrzanowska, Jacek Korohoda i Dominik Klimczak.