>


Prowizorka Jazz Band: Leszek Szczerba, Jan Kalinowski, Tomasz Sacha, Stanisław Piotrowski - 2003