Four Souls: Andrzej Mrowiec, Kaja Karaplios, Grzegorz B±k - 2002