W studio, 2004 - Piotr Kalicki, Grzegorz B±k, Ryszard Pałka, Alina Radziwanowska